B 7.20 I-insuliini ja G-Glucagoni Metabolinen kytkin Ben Bikman

Kun ylläpidät matalahiilihydraattisen ruokavalion (MHR), näin syöty Hiilari, Proteiini ja Rasva vaikuttavat hormonitoimintaan (I/G -suhde)
12:20 Kuva kohdasta syödyn ruuan (Hiilari -Proteini -Rasva) vaikutus Insulin vs Glucagoni- veljeshormoni-tasoihin – kun Matalahiilari (Low Carb) ruokavalio eli KETOOSIVOITTOINEN kehon ilmasto – eli vaikutus Lihas- Rasva ja Maksa kudoksissa- näkyy kuvissa – Glugcagoni (G) taso korkealla- Insiliini (I) matalalla-
hox-Lihaksessa vain insuliinin reseptorit
14:45 kuva kohdasta hyödyt
1. kun vältät rajoitat hiilareita (LOW CARB) ja syöt protskuja ja rasvaa ja vain hyviä hiilareita
2. Autophagy = kehon pudistautuminen solutasolla alkaa ja Mitophagy = roskat poistuvat myös Mitokondriosta- solun voimalasta- ne uusituvat ja monistuvat- HURJAA
3. Liposysysis tarkoittaa varastoidun rasvan polttamista– BAT on ruskeaa rasvaa -sen käyttöä – kutsutaan thermogenesiksi- lämpövaikutukseltaan- eli tällainen rasva on helpommin käytettävissä energiaksi kehosta kuin valkoinen WAT Insuliinin pakaaama- varastoitu rasva-
BAT RASVASSA paljon MITONDRIOITA- siitä väri- se on Super-rasvaa

youtube.com/watch?v=z3fO5aTD6JU(avaa uuden välilehden)

(1) Dr. Benjamin Bikman – ’Insulin vs. Glucagon: The relevance of dietary protein’ – YouTube

Benjamin on Insulliini Mitokodrio mies eli tohtori-tutkija- Insulin IQ.com perustaja ja perustaja osakas Best FATS.com
Glucagon (G) on Haiman tuottama hormooni joka auttaa säätelemään veren sokeritasoa- se on tämän videon sankari hormooni- Insuliini eli I ja Glucagon G ovat veljes hormoonit- Syömällä vältellen hiilareita- saamme G hormoonin enemmän esiin ja Ketoosi säätilan kehoomme- Pätkä paasto auttaa tässä myös eli esim- 5/2 tai 16/8 malleina – Tärkeintä on että näet ja koet super vaikutukset- vatsa pienenee- kun alat korjata ruokailusi aikataulun ja syödyn ravinnon suunnan-
Reaktioaika paranee-Ketoosi on aivojen rakastama kehon huolto- säätila ja ilmasto. Se rakentuu siis syömällä oikein- ei lääkkein manipuloimalla verensokeria


01:55 viime vuonna Benjamin puhui samassa tilaisuudessa Insulinista ja Ketoneista- ja niiden vastakkaisista vaikutuksista- ja kehon rasvan käytöstä- eli Kehomme ruskeasta BAT- Super- FERRARI Rasvasta ja valkeasta rasvasta WAT (adipocyte mitocondrial uncoupling)- Eli Insuliini sitoo rasvan tiukkaan-eli käytettäväksi tarpeen tullen- vain kun tarpeen- ja Glucagol voittoinen ruokavalio BAT rasvaksi helposti käyttööön otettavaksi Ferrari Mitokondrio-Rasvaski

02:10 TÄNÄÄN MEILLÄ ON siis ERI NÄKÖKULMA- I ja G- eli Kytkin- hormoonien suhde

03:15 Haima- ruoansulatus- ja hornitoiminnalla kehon toimintojen ohjaus- Katsomme tänään Haiman Alfa ja Beeta soluihin- Koska ne tuottavat INSULIININ ja GLUCAGONIN – molemmat hormonit syntyvät Haiman solujen samoissa osissa- vaikka ovat vastakkaisia hormoneita- tavallaan vihollisia- mutta veljes / sisar hormooneita: kun toinen yrittää tehdä vaikutusta- toinen koettaa estää- Meidän on ruokavaliolla ohjattava tätä kehomme veljes / sisar avainta jonka luoja on meihin rakentanut
Insuliini- anabolinen varastoiva- ja kasaa isommiksi molekyylejä
Glugaconi katabolinen puhdistava ja kehon rasvaa käyttävä- pilkkoo molekyylejä- useimmiten ravinnoksi- ja rasva joka kertyy on ns. ruskeaa- helposti käyttöön otettavaa

Katso lisää Tämänpäivän ohjemasta I/G hormoonien tason sätelemisestä ruokavaliolla ja Pätkä Pastolla- Mitä- ja miten – perustellen tieteellisesti. Benjamin on Insuliini / Glucagon ja MITOKONDRIO mies- ja tutkija

02:10 Tänään meillä on siis Eri näkökulma eli- I ja G- eli Kytkin- hormoonien suhde

03:15 HAIMAN Alfa ja Beeta solut tuottavat INSULIININ ja GLUCAGONIN

Näytä lisää

03:15 Haima- ruoansulatus- ja hornitoiminnalla kehon toimintojen ohjaus- Katsomme tänään HAIMAN Alfa ja Beeta soluihin- Koska ne tuottavat INSULIININ ja GLUCAGONIN – molemmat hormonit syntyvät Haiman solujen samoissa osissa- vaikka ovat vastakkaisia hormoneita- tavallaan vihollisia- mutta veljes / sisar hormooneita: kun toinen yrittää tehdä vaikutusta- toinen koettaa estää- Meidän on ruokavaliolla ohjattava tätä kehomme veljes / sisar avainta jonka luoja on meihin rakentanut
Insuliini- anabolinen varastoiva- ja kasaa isommiksi molekyylejä
Glugaconi katabolinen puhdistava ja kehon rasvaa käyttävä- pilkkoo molekyylejä- useimmiten ravinnoksi- ja rasva joka kertyy on ns. ruskeaa- helposti käyttöön otettavaa BAT ruskeaa MITOKODRIOITA paljon sisältävää super rasvaa-FERRARI Rasvaa

04:40 MITÄ Insuliini ja Glucagoni TEKEVÄT ja niiden suhde kehossamme

Näytä lisää

04:40 MITÄ NE TEKEVÄT I ja G hormooni- ja niiden suhde kehossamme- – Insuliini vaikuttaa jokaisen kehon soluun- joka solussa on sille vastaanottava reseptori- Glucagoni vaikuttaa joihinkin- Katsotaan vaikutusta kolmeen kehon osaan-
1.LIHAKSEEN- 2. RASVAKUDOKSEEN ja2. MAKSAAN:
LIHAKSEEN: Insuliini on anabolinen- tapahtuu glycogenesis ja proteini synteesi – Glucagoni – ei vaikuta
Adipocyte- RASVAKUDOKSEEN: Insuliini lipogenesis vaikutus- ja Glocagoni Liposysis vaikutus
MAKSASSA: Insuliinilla lipogenesis- Glycogenesis-
Glucagonilla- Glycogenolysis- Gluconeogenesis- Lipolysis- Ketogenesis
06:25 Siis Lihaskudoksessa- vain Insuliini vaikuttaa- Rasvavakudoksessa sen sijaan Insuliini on voimakkaampi- eli jos sama I=G hormoonien suhde ”säätila tai ilmasto olosuhde” hormooneita (I) INSULIINI voittaa RASVAKUDOKSESSA-
MAKSAN kudoksessa taas isommin vaikuttaa (G) Glucagoni-

07:15 MITEN SYÖDYT RUOKA AINEET vaikuttavata
Paasto kääntää Glucagonin voitolle- eli Ketoosi säätila vahvistaa Glucagonin yliotetta Insuliinista- Silloin syöty ruoka ei pompauta niin rajusti insuliinia- Kuin Insuliini voittoisessa Kehon ilmastossa

Näytä lisää

07:15 MITEN SYÖDYT RUOKA AINEET Rasvan syönti vaikuttaa vain Glucagoniin-
08:50 Tutkimus joka tehtiin koirilla- Nisäkäs kuin ihminensama bakteerikanta esim-suussa kuin ihmisillä- toinen ryhmä A söi kuten ennen toinen B paastosi- ja annettiin annos alaniini PROTEINIA kummallekin vertailuryhmälle-
A ryhmmässä: Insuliini poppasi hurjasti ja Glucagoni puolittui
B ryhmässä ei vaikutusta Insuliiniin- ja Glucagoni tuplautui-
Pian katsomme ihmistutkimusta
13:30 Insuliini Glucagoni tasojen suhde – kuvaa sitä asetusta millä Maksa- lihas tai rasvakudoksessa tapahtuu- se on kuin säätila- ja määrää kumpi vaikuttaa vahvemmin- Korkea insulin suhde = anabolinen vaikutus vahvin- Matala insulin= katabolinen tila vallitsee-

Näytä lisää

16:20 Vertaillaan kolmea eri ruokavalioa. Ihmisillä 1. S.A.D tavanomainen amerikkalainen ruokavalio- 2 Pätkä paasto- 3 Matala hiilari ruokavalio
2 Pätkä paastolla ( tutkija sanoo- 24 ylittävä paasto) Insulin Glucagon suhde 0,8- Katabolinen sää tilanne

S.A.D ruokavaliolla 4- anabolinen sää tilanne- estyy autophagy ja ketogenesisMatala hiilari ruokavaliolla suhde on 1,3- Katabolinen sää vallitsee-
18:25 palaamme tähän pian ja katsomme mitä syödyllä proteinilla
on vaikutusta näissä eri sää tiloissa ali I :G suhteesta
Pätkäpaastolla – kun syöt proteinia- putoaa suhde 0,5 tasolle
Matala hiilari ruokavaliosssa proteinin syönnillä ei ollut vaikutusta- suhde pysyi 1,3 katabolisena

20:30 S.A.D tarkoittaa keskimääräistä amerikkalaista ruokavaliota ja sitä vertaillaaan matalahiilihydraattiseen (Low Carb diet)
ja
Käsite (I) Insuliini säilöö rasvaksi kehoon (Anabolic state) ja G -Glugaconi puhdistaa ja syö rasvaa (Catabolic state)
S.A.D ruokavaliolla- syöty proteinin nosti suhteen 70 – eli suhde I /G räjähti Insuliini-anaboliseen säätilaan
Kun syö proteinia: Hurja ero näiden kahden ruokavalion välisillä ihmisillä tapahtuu- 70 kertaiseksi pamahtaa 20 I Insuliini Glucagooni suhde ylös S.A.D ruokavaliolla kun syöt protskuja

Low Carb ruokavaliolla proteinin syönti EI NOSTA INSULIINIA lähes lainkaa !-
24:53 Mikä on MAKSAN TARVE tuottaa Glukoosia- Tämän määrää I:G suhde (I=Insuliini: G=Glugakoni)- tämän ruokavaliolla luodun yleistilan vaste MAKSALLE: Eli RUOKAVALIOLLASI säätelet tätä YLEISTILAA elimistössäsi- S.A.D ruokavaliolla Gluconeogenesis (Glugoosin luonti rasvasta) estyy-
Matalan hiilihydraatin rukavaliossa tämä tarvitaan ja siis tuotetaan MAKSASSA keholle polttoainetta Kehon Rasvasta myös Glukoosia- vaikka et sitä suun kautta syökään nyt

Näytä lisää

25:12 MUTTA Miten KETOGENESIS syntyy:
Insluliini ja Gluconeogenesis saavat maksan (ja munuasiset) säätelemään KETOGENESIS tilaa:

  1. Matala insuliinitaso on tarpeen jotta KETOGENESIS tila (rasvojen pilkkominen energiaksi) syntyy – ja MUTTAtarvitaan Glucagonia tasoa ylös- JA SYÖTY PROTEIINI lisää tätä tasoa- tämän vuoksi proteini syötynä tuo HYVÄÄ- se ei vain aiheuta Ketogeenistä vaikutusta- vaan lisää Gluconeogenesis tilan- (veren sokerin luonti rasvasta) lisäämällä Glugaconia
    27:17 Viitaus Dr Denis McGarry 1982) ” Glugagoni näyttää olevan tärkein hormooni Ketogensis tilan luontiin Maksassa”
    27:33 Ketogenesis- Miten Ketonit tehdään maksassa- Carnitine (Karnitiini) on tämä kelkka tai saattaja- mahdollistaa libidien hapettumisen- JA tämä hapettuminen on tarpeen Ketogenesis tilalle (Ketoosille): ensin syntyy hiiliatomeista acetyl-CoA- josta sitten Ketooni- eli mitokondriassa (solun sisällä) tapahtuu tämä KETOGENESIS-IHME
    29:18 Kootaan ajatus KETOGENESIS Ihmeestä- miten KETONIT tehdään- Tarvitaan matalalla oleva Insuliinitaso- korkealla oleva Glucogenesis tila (polttoainetta rasvastaa- ei suun kautta hiilareita) sekä Karnitiinä hieman kelkaksi- Näin syntyy Ketoonit
    29:50 HELPOMMIN ESITETTYNÄ– tarvitaan MATALA HIILARINEN ruokavalio – Syö PROTEINEJA+ RASVAA+ hieman Karnitiiniä = näin syntyy KETONIT- Mistä Karnitiiniä- PUNAINEN LIHA on pää komponentti karnitiinille
Näytä lisää

30:25 Diplomaattinen summarum: KONTROLLOI siis syötyjä HIILAREITA- Kumpi parempi ushde- enemmän proteinia vaiko enemmän rasvaa? Jos Hyperglysemia- tai Hyper inslinemia INSULIINI RESISTENSSI ja RASVAMAKSA) pre diabetes 2 tila- eli LÄHES kaikki aikusikäiset ihmiset sivistys valtioisssa:)- korosta silloin Rasvaa yli proteiinien enemmän
31:53 kun Euglycemia ja Euinsulinemia tilanne paranee – eli parantuva Glucemia ja Insliini tilanne- Silloin -Nosta proteinien saantia rasvan rinnalle
32:10 Koska en ole lääkärinne- ja tämä on akateemine esitys- JOTTA MUISTAISITTE- jotta syntyy matala Insiliini/ Glucagoni suhde tilanne:
Rajoittakaa siis HIILAREITA minimiin- tarjoa runsaasti PROTSKUJA- (pois vastsan sisäisestä rasvasta ja terveelliseen elämään) ja loput kaloreista syädään RASVOINA

32:90 OHJE MATALAN HIILARI RUOKAVALIOON-
TERVEELLINEN PÄTKÄPAASTO
Noin 50 grammaa hillareita päivässsä- rakenna tämäkin pitkäketjuisista laadukkaista hiilareista. Minä jaan nämä sillä kategorialla- eli kuinka paljon ne nostavat insuliinia- Ei siis perunaa tai riisiä ei leipää- Kyllä kaalit- omena -juurekset –

33:28 Proteinit- 1-2 grammaa kehonapainoa kohti. HOX Proteiinin tareve kasvaa kun ikäännymme- Koska vähemmän syödystä Protskusta saadaan lihaksiin saakka kun ikäännymme

34:40 Rasvat- koosta loput kalorit Rasvoista. olipa sitten 1500 tai 2000 kaloria tarpeen- Oliivi Öljyt (vältä huonoja öljyjä)- Kookosrasva- Punainen liha – avocado- ELI Eläin ja puristetukasvirasvat- ei teolliset siemnöljyt
35:20 Vielä koostetusti- MITEN RAKENNAT matalan Insuliini / Glucagoni suhteen kehoosi rakentavan Terveellisen ruokavalion :
1.TÄYTÄ LOPUT KALORIT RASVALLA-
2.KOROSTA PROTEINIEN TARVETTA-
3.RAJOITA HIILAREITA
4. PÄTKÄ PAASTON HYÖDYNTÄMINEN- Ei tarvita kalorien kutistamista
5. Huomioi TERVEELISEN sisältö pätkäpaastoon- RAVINTOAINEITA korostaen